F-Secure Online Backup
Pomoc


Spis treści

Wprowadzenie. 3

Co to jest rozwiązanie F-Secure Online Backup?. 3

Jak działa ten produkt?. 3

Używanie produktu po raz pierwszy. 4

Aktywowanie produktu.. 4

Tworzenie pierwszej kopii zapasowej 4

Tworzenie kopii zapasowej plików.. 6

Ręczne tworzenie kopii zapasowej plików.. 6

Jakie elementy są uwzględniane w ręcznie utworzonej kopii zapasowej?. 6

Automatyczne tworzenie kopii zapasowej plików.. 7

Jakie elementy są uwzględniane w automatycznej kopii zapasowej?. 7

Co zrobić w przypadku usunięcia pliku, który został uwzględniony w kopii zapasowej?  8

Przywracanie plików z kopii zapasowej 9

Przywracanie kopii zapasowych plików na komputerze. 9

Co zrobić, aby zatrzymać przywracanie plików?. 9

Przywracanie kopii zapasowej na innym komputerze. 10

Zmienianie ustawień kopii zapasowych.. 11

Zmienianie ustawień ogólnych.. 11

Uruchom przy starcie. 11

Pokaż ukryte pliki 11

Zezwalaj na tworzenie kopii zapasowych plików systemowych.. 11

Otrzymywanie wiadomości e-mail z raportami 11

Wybieranie szybkości tworzenia kopii zapasowej 12

Optymalna szybkość. 12

Pełna szybkość. 12

Zapisywanie historii wersji 12

Zachowywanie usuniętych plików w kopii zapasowej 12

Zmienianie ustawień serwera proxy. 13

Przywracanie pierwotnych ustawień.. 13

Sprawdzanie stanu kopii zapasowej 14

Informacje o stanie. 14

Informacje o kopii zapasowej 14

Wyświetlanie dziennika. 14

Wyświetlanie plików w kopii zapasowej 14

Wyświetlanie plików przy użyciu programu F-Secure Online Backup. 14

Wyświetlanie plików w interfejsie internetowym rozwiązania F-Secure Online Backup  16

Co zrobić, jeśli tworzenie kopii zapasowej trwa za długo?.. 17

 

Wprowadzenie

W tym przewodniku opisano rozwiązanie F-Secure Online Backup i sposoby jego używania.

Co to jest rozwiązanie F-Secure Online Backup?

F-Secure Online Backup to oprogramowanie służące do tworzenia i przywracania kopii zapasowych zdjęć, filmów, muzyki, wiadomości e-mail i innych dokumentów. Działając w oparciu o Internet, zapewnia praktycznie nieograniczoną ilość miejsca na dane użytkowników. Zdalne przechowywanie zapewnia znacznie większe bezpieczeństwo danych niż w przypadku zapisania ich na dysku twardym komputera.

Jak działa ten produkt?

Rozwiązanie F-Secure Online Backup może automatycznie wybrać ważne pliki i utworzyć ich kopię zapasową. W razie konieczności można ręcznie wybrać pliki do utworzenia kopii zapasowej. Te pliki są zapisywane na chronionym serwerze w Internecie.

Automatyczne tworzenie kopii zapasowej jest ciągłym procesem, który jest przeprowadzany w tle. Program wykrywa wszelkie zmiany w plikach na komputerze i automatycznie uwzględnia je w kopii zapasowej.

Dowolny plik z kopii zapasowej można w każdej chwili przywrócić na komputer. Można przywrócić wszystkie pliki automatycznie lub wybrać ręcznie określone pliki.

Używanie produktu po raz pierwszy

W tym rozdziale omówiono czynności, które należy przeprowadzić, rozpoczynając korzystanie z rozwiązania F-Secure Online Backup.

Aktywowanie produktu

Po zainstalowaniu i pierwszym uruchomieniu aplikacji należy ją aktywować.

W tym celu wykonaj następujące czynności:

1.    W oknie „Wprowadź klucz subskrypcji” podaj swój klucz subskrypcji. Ten klucz został dostarczony za pośrednictwem wiadomości e-mail po zakupieniu produktu.

Możesz posiadać więcej niż jeden klucz subskrypcji dla różnych produktów. Na przykład jeden klucz dla produktu F-Secure Internet Security i inny dla rozwiązania F-Secure Online Backup. Upewnij się, że podajesz klucz subskrypcji otrzymany dla rozwiązania F-Secure Online Backup.

Uwaga: klucz subskrypcji należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Będzie on potrzebny później, na przykład do przywracania plików.

2.    Kliknij pozycję Kontynuuj. Zostanie otwarte okno „Wprowadź informacje o swoim koncie”.

3.    W oknie „Wprowadź informacje o swoim koncie” wykonaj następujące czynności:

·    Wprowadź swój adres e-mail.

·    Wprowadź hasło. Hasło powinno być łatwe do zapamiętania, ale trudne do odgadnięcia. Użyj kombinacji małych i wielkich znaków oraz cyfr.

·    Wprowadź ponownie to samo hasło w polu „Potwierdź hasło”.

Podanie adresu e-mail i hasła jest niezbędne podczas:

·    przywracania plików;

·    odbierania raportów dotyczących zdarzeń kopii zapasowych na komputerze;

·    otrzymywania pomocy technicznej, która może być potrzebna w przyszłości.

4.    Kliknij pozycję Kontynuuj. Zostanie otwarte okno umożliwiające wprowadzenie nazwy kopii zapasowej, a także określenie typu kopii zapasowej i szybkości.

Tworzenie pierwszej kopii zapasowej

Uwaga: utworzenie pierwszej kopii zapasowej może potrwać kilka dni lub nawet tygodni w zależności od wydajności komputera, szybkości połączenia internetowego i ilości wybranych danych. Zalecamy pozostawienie komputera włączonego do zakończenia procesu tworzenia pierwszej kopii zapasowej.

Aby utworzyć pierwszą kopię zapasową, wykonaj następujące czynności:

1.    Wprowadź nazwę kopii zapasowej, która ułatwi jej późniejszą identyfikację. Ta nazwa może być potrzebna w razie przeniesienia kopii zapasowej na inny komputer.

2.    Wybierz typ kopii zapasowej:

·    Utwórz automatyczną kopię zapasową importowanych plików

·    Wybierz pliki do uwzględnienia w kopii zapasowej

3.    Wybierz szybkość tworzenia kopii zapasowej:

·    Użyj optymalnej szybkości (zalecane)

Wybierz tę opcję, jeśli zamierzasz korzystać z komputera podczas tworzenia kopii zapasowej. Tworzenie kopii zapasowej z optymalną szybkością trwa trochę dłużej, ale używa mniej zasobów komputera.

·    Pełna szybkość

Wybierz tę opcję, aby możliwie najszybciej utworzyć kopię zapasową. Tworzenie kopii zapasowej z pełną szybkością używa więcej zasobów komputera.

4.    Kliknij przycisk Rozpocznij. Zostanie otwarta strona główna rozwiązania F-Secure Online Backup. W zależności od wybranego typu kopii zapasowej przeprowadzone zostaną następujące działania:

·         W przypadku wybrania automatycznej kopii zapasowej aplikacja rozpocznie tworzenie kopii zapasowej plików. Kliknij ikonę  w prawym górnym rogu okna, aby je zminimalizować. Podczas tworzenia kopii zapasowej przez aplikację możesz normalnie korzystać z komputera.

·         W przypadku wybrania ręcznej kopii zapasowej określ pliki do uwzględnienia — następnie zostanie rozpoczęte tworzenie kopii zapasowej.

Tworzenie kopii zapasowej plików

W tym rozdziale opisano sposób tworzenia automatycznej i ręcznej kopii zapasowej za pośrednictwem karty Kopia zapasowa.

Ręczne tworzenie kopii zapasowej plików

Uwaga: można określić, które foldery poczty e-mail lub ważne pliki zostaną uwzględnione w kopii zapasowej. Dla innych kategorii możliwe jest jedynie włączenie funkcji tworzenia kopii zapasowej. W kopii zapasowej uwzględniany jest wstępnie zdefiniowany zakres plików.

Dla każdej kategorii plików (Dokumenty biurowe, Zdjęcia i filmy, Muzyka) można włączyć lub wyłączyć tworzenie kopii zapasowej. Ponadto można określić, czy ma zostać utworzona kopia zapasowa folderów w kategorii „Poczta e-mail” i „Moje ważne pliki”, czy tylko jednej z nich.

Aby ręcznie utworzyć kopię zapasową plików, wykonaj następujące czynności:

1.    Kliknij kartę Kopia zapasowa.

2.    W celu uwzględnienia w kopii zapasowej wstępnie określonego zakresu dokumentów biurowych kliknij przycisk Włącz obok opcji „Dokumenty biurowe”.

3.    W celu uwzględnienia w kopii zapasowej wstępnie określonego zakresu zdjęć i filmów kliknij przycisk Włącz obok opcji „Zdjęcia i filmy”.

4.    W celu uwzględnienia w kopii zapasowej wstępnie określonego zakresu plików muzycznych kliknij przycisk Włącz obok opcji „Muzyka”.

5.    Aby utworzyć kopię zapasową wiadomości e-mail, wykonaj następujące czynności:

a.    Kliknij przycisk Zmień obok pozycji „Poczta e-mail”.

b.    Kliknij opcję Wybierz foldery.

c.    Zaznacz foldery poczty e-mail, których kopię zapasową chcesz utworzyć.

d.    Kliknij przycisk OK.

6.    Aby utworzyć kopię zapasową swoich ważnych plików, wykonaj następujące czynności:

a.    Kliknij przycisk Zmień obok pozycji „Moje ważne pliki”.

b.    Kliknij opcję Wybierz foldery.

c.    Wybierz pliki i foldery, których kopię zapasową chcesz utworzyć.

d.    Kliknij przycisk OK.

Włączenie funkcji tworzenia kopii zapasowej lub wybranie plików bądź folderów do uwzględnienia w kopii zapasowej powoduje rozpoczęcie procesu tworzenia kopii zapasowej.

Jakie elementy są uwzględniane w ręcznie utworzonej kopii zapasowej?

To, które pliki lub foldery są uwzględniane podczas tworzenia ręcznej kopii zapasowej, zależy od:

·         włączonych kategorii plików (Dokumenty biurowe, Zdjęcia i filmy, Muzyka);

·         wybranych folderów i plików dla kategorii „Poczta e-mail” i „Moje ważne pliki”.

Automatyczne tworzenie kopii zapasowej plików

Jeśli pierwsza kopia zapasowa została utworzona ręcznie, konieczne jest ustawienie typu kopii zapasowej z powrotem na automatyczny. W tym celu należy włączyć tworzenie kopii zapasowej dla kategorii „Dokumenty biurowe”, „Zdjęcia i filmy” oraz „Muzyka”. W przypadku kategorii „Poczta e-mail” i „Moje ważne pliki” można przywrócić domyślny wybór folderów.

Aby utworzyć automatyczną kopię zapasową plików, wykonaj następujące czynności:

1.    Kliknij kartę Kopia zapasowa.

2.    Aby włączyć automatyczne tworzenie kopii zapasowej dokumentów biurowych, kliknij przycisk Włącz obok opcji „Dokumenty biurowe”.

3.    Aby włączyć automatyczne tworzenie kopii zapasowej zdjęć i filmów, kliknij przycisk Włącz obok opcji „Zdjęcia i filmy”.

4.    Aby włączyć automatyczne tworzenie kopii zapasowej plików muzycznych, kliknij przycisk Włącz obok opcji „Muzyka”.

5.    Aby przywrócić domyślny wybór folderów poczty e-mail, wykonaj następujące czynności:

a.    Kliknij przycisk Zmień obok pozycji „Poczta e-mail”.

b.    Wybierz opcję Wybierz foldery.

c.    Kliknij przycisk Przywróć domyślny wybór. Zaznaczenie wybranych folderów zostanie usunięte i wybrane zostaną domyślne foldery.

6.     Aby przywrócić domyślny wybór folderów ważnych plików, wykonaj następujące czynności:

a.    Kliknij przycisk Zmień obok pozycji „Moje ważne pliki”.

b.    Wybierz opcję Wybierz foldery.

c.    Kliknij przycisk Przywróć domyślny wybór. Zaznaczenie wybranych folderów lub plików zostanie usunięte i zostaną wybrane domyślne foldery.

Przy następnym uruchomieniu aplikacji zostanie utworzona automatyczna kopia zapasowa plików.

Jakie elementy są uwzględniane w automatycznej kopii zapasowej?

W przypadku wybrania automatycznej kopii zapasowej rozwiązanie F-Secure Online Backup rozpocznie tworzenie kopii zapasowej plików po uruchomieniu aplikacji. Na komputerze zostaną wyszukane dokumenty biurowe, zdjęcia, filmy, pliki muzyczne, wiadomości e-mail i zakładki programu Internet Explorer. Ponadto aplikacja uwzględnia pliki znajdujące się w folderze Moje dokumenty i na pulpicie. Proces tworzenia kopii zapasowej jest przeprowadzany w tle i może potrwać kilka godzin.

W poniższych tabelach opisano pięć kategorii plików, które są uwzględniane w automatycznej kopii zapasowej:

Kategoria

Typy plików

Aplikacje/rozszerzenia

Moje ważne pliki

Pliki znajdujące się w folderze Moje dokumenty (domyślny wybór).

 

Pliki znajdujące się na pulpicie (domyślny wybór).

 

Pliki znajdujące się w folderze Ulubione przeglądarki Internet Explorer (domyślny wybór).

 

Kategoria

Typy plików

Aplikacje/rozszerzenia

Dokumenty biurowe

Dokumenty, szablony i bazy danych pakietu Microsoft Office.

Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Project, Access, Fax At Work, Money, Visio.

Dokumenty, szablony i bazy danych pakietu OpenOffice.org.

Wszystkie aplikacje pakietu OpenOffice i OpenOffice 2.

Dokumenty aplikacji DTP.

InDesign, QuarkXpress, PageMaker, FrameMaker.

Dokumenty oprogramowania Apple iWork.

Pages, Keynote, Numbers.

Pliki oprogramowania CAD i rysunki modelowe.

Pliki dxf, dwg, mac, pla, pln, pz3, pzz.

Inne dokumenty.

Pliki pdf, txt.

 

Kategoria

Typy plików

Aplikacje/rozszerzenia

Zdjęcia i filmy

Wszystkie powszechnie używane pliki aparatów cyfrowych i aplikacji graficznych.

 

Zdjęcia i rysunki, w tym zdjęcia z aparatów cyfrowych w formacie RAW.

Pliki jpg, jpeg, tif, tiff, crw, cr2, raw, nef, dng, orf, pef, ptx, raf.

Dokumenty aplikacji do tworzenia treści.

Pliki ai, eps, cpt, cdr, cdx, fla, png, psd, psb, psp, eps, dxf, fhd, fh9, graffle, wec, xar.

Pliki wideo.

Pliki wmv, mov, 3gp.

 

Kategoria

Typy plików

Aplikacje/rozszerzenia

Pliki muzyczne

Pliki audio.

Pliki mp3, m4a, m4p, wma, aac.

 

Kategoria

Typy plików

Aplikacje/rozszerzenia

Poczta e-mail

Wiadomości e-mail (domyślny wybór).

Domyślna aplikacja poczty e-mail (Outlook, Outlook Express, Windows Mail, Thunderbird).

Co zrobić w przypadku usunięcia pliku, który został uwzględniony w kopii zapasowej?

Usunięcie pliku, który został uwzględniony w kopii zapasowej, nie powoduje jego natychmiastowego usunięcia z kopii zapasowej. Umożliwia to przywracanie przypadkowo usuniętych plików, a także pozwala zmienić zdanie po usunięciu pliku.

Lokalnie usunięte pliki domyślnie pozostają w kopii zapasowej przez 30 dni. W razie potrzeby można zmienić ten czas. Więcej informacji znajduje się w części Zmienianie ustawień kopii zapasowych.

Przywracanie plików z kopii zapasowej

W tym rozdziale opisano sposób przywracania kopii zapasowych plików za pośrednictwem karty Przywróć.

Przywracanie kopii zapasowych plików na komputerze

Aby przywrócić pliki z kopii zapasowej, wykonaj następujące czynności:

1.    Kliknij kartę Przywróć.

2.    Aby wybrać pliki do przywrócenia, kliknij opcję Zmień obok każdej kategorii plików.

3.    Określ, czy chcesz przywrócić wszystkie pliki, czy tylko ich część:

·         Automatycznie przywróć pliki: automatycznie przywraca wszystkie pliki w tej kategorii.

·         Wybierz foldery: pozwala wybrać foldery do przywrócenia.

·         Nie przywracaj plików: pomija pliki w tej kategorii podczas przywracania.

4.    Kliknij przycisk Opcje, aby określić opcje przywracania.

5.    W obszarze „Zapisz przywrócone pliki w” wybierz lokalizację dla przywracanych plików:

·         Pierwotne lokalizacje: przywraca pliki w oryginalnych folderach.

Ostrzeżenie: podczas przywracania plików systemowych na innym komputerze nie należy wybierać tej opcji. Wybranie tej opcji spowoduje zastąpienie plików systemowych na tym komputerze, co może zakłócić pracę komputera.

·         Aby wybrać inny folder, zaznacz opcję obok pustego pola i kliknij przycisk Przeglądaj. Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz porównać pliki z kopii zapasowej z lokalnymi plikami na komputerze przed podjęciem decyzji, które z nich zachować.

6.    W obszarze „Reguły zastępowania” określ, które pliki mają zostać zastąpione:

·    Zastępuj pliki lokalne, tylko jeśli są starsze: zachowuje najnowsze pliki (zarówno lokalne, jak i z kopii zapasowej).

·    Zawsze zastępuj pliki lokalne plikami z kopii zapasowych: zachowuje pliki z kopii zapasowej i usuwa pliki lokalne.

·    Nie zastępuj plików lokalnych: zachowuje pliki lokalne i usuwa pliki z kopii zapasowej.

7.    Kliknij przycisk OK.

8.    Kliknij przycisk Przywróć teraz.

Co zrobić, aby zatrzymać przywracanie plików?

Aby zatrzymać przywracanie plików, wykonaj następujące czynności:

1.    Na karcie Przywróć kliknij przycisk Anuluj przywracanie. Zostanie otwarte okno dialogowe „Czy chcesz zatrzymać przywracanie”.

2.    Określ czynności, które chcesz wykonać:

a.    Aby anulować cały proces, kliknij przycisk Zatrzymaj teraz. Żadne pliki nie zostaną przywrócone.

b.    Jeśli chcesz kontynuować proces w późniejszym czasie, pozostaw to okno dialogowe otwarte. Aby kontynuować proces, kliknij przycisk Kontynuuj przywracanie.

Aby chwilowo zatrzymać tworzenie kopii zapasowej plików, wykonaj następujące czynności:

1.    Otwórz produkt.

2.    Kliknij przycisk Wstrzymaj u dołu ekranu.

3.    Określ, na jak długo chcesz wstrzymać tworzenie kopii zapasowej plików.

Przywracanie kopii zapasowej na innym komputerze

W razie konieczności można przywrócić kopię zapasową na innym komputerze, na którym ta kopia nie została utworzona. W takim przypadku podczas przywracania plików należy pamiętać o następujących uwagach:

Po zainstalowaniu rozwiązania F-Secure Online Backup na drugim komputerze za pomocą użytego wcześniej klucza subskrypcji, adresu e-mail i hasła pliki na pierwszym komputerze nie zostaną uwzględnione w następnych kopiach zapasowych.

Zmienianie ustawień kopii zapasowych

W tym rozdziale opisano sposób zmieniania ustawień kopii zapasowych za pośrednictwem karty Ustawienia.

Zmienianie ustawień ogólnych

Ustawienia ogólne opisano poniżej.

Uruchom przy starcie

Domyślnie ta opcja jest zaznaczona i zaleca się pozostawienie jej zaznaczonej. Po zaznaczeniu tej opcji aplikacja jest automatycznie włączana po zalogowaniu się na komputerze. Gwarantuje to regularne aktualizowanie kopii zapasowej w przypadku zmian plików i dodawania nowych plików na komputerze.

Pokaż ukryte pliki

Domyślnie ta opcja jest wyczyszczona i ukryte pliki nie są uwzględniane w kopii zapasowej.

Zaznaczenie opcji Pokaż ukryte pliki powoduje wyświetlenie ukrytych plików na komputerze i uwzględnienie ich w kopii zapasowej. Ukryte pliki są tworzone przez programy w celu przechowywania następujących danych:

·         ustawień sesji,

·         danych pamięci podręcznej,

·         opcji wyświetlania folderów,

·         innych danych tymczasowych.

Te pliki są czasami przydatne, ale na dłuższą metę są zbędne. Tworzenie kopii zapasowych takich plików nie jest konieczne. W razie konieczności programy utworzą te pliki na nowo.

Zezwalaj na tworzenie kopii zapasowych plików systemowych

Po zaznaczeniu opcji Pokaż ukryte pliki można również określić, czy w kopii zapasowej mają być uwzględniane pliki systemowe. Domyślnie ta opcja jest wyczyszczona i żadne pliki systemowe nie są uwzględniane w kopii zapasowej. Pliki systemowe znajdują się w folderach Windows i Documents and Settings. Aby utworzyć kopię zapasową plików systemowych, zaznacz opcję Zezwalaj na tworzenie kopii zapasowych plików systemowych.

Ostrzeżenie: przywrócenie plików systemowych na komputerze z kopii zapasowej utworzonej na innym komputerze może zakłócić pracę pierwszego komputera. Jest to spowodowane zastąpieniem plików systemowych komputera. Taka sytuacja ma miejsce, jeśli zostanie wybrana opcja przywrócenia plików systemowych w oryginalnych lokalizacjach. Chcąc przywrócić pliki systemowe na innym komputerze, należy wybrać folder inny niż Windows lub Documents and Settings na potrzeby przywracania plików.

Otrzymywanie wiadomości e-mail z raportami

Na liście „Wysyłaj raporty na adres e-mail” można włączyć lub wyłączyć funkcję otrzymywania wiadomości e-mail z tygodniowymi raportami kopii zapasowej.

Wybieranie szybkości tworzenia kopii zapasowej

Ustawienia szybkości tworzenia kopii zapasowej opisano poniżej.

Optymalna szybkość

Domyślnie opcja Użyj optymalnej szybkości (zalecane) jest zaznaczona. W trybie optymalnej szybkości rozwiązanie F-Secure Online Backup używa jedynie niewielkiej części zasobów systemowych, a jego działanie ma minimalny wpływ na wydajność komputera.

Pełna szybkość

Po zaznaczeniu opcji Pełna szybkość (dla szybkich komputerów i połączeń) rozwiązanie F-Secure Online Backup korzysta ze wszystkich zasobów potrzebnych podczas tworzenia kopii zapasowych plików.

Na wydajniejszych komputerach może to znacznie zwiększyć szybkość tworzenia kopii zapasowych. Na komputerach z ograniczonymi zasobami używanie pełnej szybkości może spowolnić połączenie internetowe lub działanie całego komputera.

W przypadku nowszych komputerów można spróbować włączyć tę opcję. Jeśli jednak spowoduje to spowolnienie pracy komputera, w dowolnym momencie można powrócić do ustawienia optymalnej szybkości.

Zapisywanie historii wersji

Jeśli uwzględnione w kopii zapasowej dokumenty biurowe są modyfikowane, można włączyć funkcję dodawania zmienionych wersji dokumentów do kopii zapasowej. W tym celu należy zaznaczyć opcję Zapisz zmienione dokumenty w obszarze „Zapisz historię wersji dokumentów biurowych”.

Uwaga: opcja Zapisz zmienione dokumenty dotyczy tylko dokumentów biurowych.

Domyślnie opcja Zapisz zmienione dokumenty jest wyczyszczona. Oznacza to, że zmienione dokumenty zastępują poprzednie wersje w kopii zapasowej. W ten sposób tylko najnowsza wersja jest uwzględniona w kopii zapasowej.

Aby włączyć zapisywanie historii wersji, wykonaj następujące czynności:

1.    Zaznacz opcję Zapisz zmienione dokumenty. W kopii zapasowej będzie uwzględniana najnowsza wersja wraz z określoną liczbą wcześniejszych wersji dokumentów.

2.    Na liście „Maksymalna liczba wersji do zapisania” określ liczbę wersji, które mają być zachowywane.

Jeśli na przykład wybierzesz wartość 3, to w kopii zapasowej będzie uwzględniana najnowsza wersja dokumentu wraz z dwoma poprzednimi wersjami.

Uwaga: w przypadku wprowadzania wielu zmian w dużej liczbie plików zaznaczenie tej opcji jest niezalecane. Może to spowodować znaczne zwiększenie rozmiaru kopii zapasowej i wydłużyć czas przywracania.

Zachowywanie usuniętych plików w kopii zapasowej

W obszarze „Usuwaj wykluczone i usunięte pliki z kopii zapasowych” domyślnie jest wybrana wartość Po 30 dniach.

Oznacza to, że usunięte z komputera pliki będą przechowywane w kopii zapasowej przez 30 dni. Umożliwia to późniejsze przywrócenie usuniętych plików. Liczbę dni przechowywania plików w kopii zapasowej można zmienić.

Wybranie opcji Natychmiast powoduje, że pliki usunięte z komputera są bezzwłocznie usuwane z kopii zapasowej.

Zmienianie ustawień serwera proxy

W sekcji ustawień serwera proxy można edytować istniejące ustawienia lub skonfigurować nowy serwer proxy w celu nawiązywania połączenia z Internetem za pośrednictwem serwera proxy HTTP.

Aby zmienić ustawienia serwera proxy, wykonaj następujące czynności:

1.    Kliknij kartę Ustawienia.

2.    W obszarze „Ustawienia serwera proxy” kliknij przycisk Zmień.

3.    Aby korzystać z serwera proxy, w oknie dialogowym Ustawienia serwera proxy wybierz opcję Użyj serwera proxy. Pola w tym oknie dialogowym zostaną udostępnione.

4.    W celu skonfigurowania nowego serwera proxy wprowadź następujące informacje:

a.    Adres — adres URL lub IP serwera proxy. Na przykład: „proxy.isp.com” lub „98.20.10.25”.

b.    Port — numer portu nasłuchiwania serwera proxy. Możesz wprowadzić niestandardowy numer portu, na przykład 8080. Jeśli żaden numer portu nie zostanie określony, używana jest domyślna wartość (3128).

c.    Nazwa logowania — wartość określana przez administratora. Służy do uwierzytelniania użytkownika na serwerze proxy. Jeśli nie znasz nazwy logowania, skontaktuj się z administratorem.

d.    Hasło — w niektórych przypadkach hasło nie jest wymagane. W przeciwnym razie jest ono ustawiane przez administratora. Jeśli nie znasz hasła, skontaktuj się z administratorem.

5.    Kliknij przycisk OK.

Przywracanie pierwotnych ustawień

Aby przywrócić pierwotne ustawienia, kliknij przycisk Resetuj.

Sprawdzanie stanu kopii zapasowej

Rozwiązanie F-Secure Online Backup stale udostępnia informacje o stanie kopii zapasowej. Na karcie Kopia zapasowa wyświetlane są następujące informacje:

Informacje o stanie

Stan połączenia jest wyświetlany w lewym górnym rogu okna:

·         „Online”: połączenie z Internetem i serwerem zdalnym jest dostępne.

·         „Offline”: połączenie z Internetem lub serwerem kopii zapasowych jest niedostępne.

Stan działania jest wyświetlany w lewym dolnym rogu okna i informuje o aktualnie wykonywanej przez aplikację czynności.

Informacje o kopii zapasowej

W obszarze stanu połączenia wyświetlane są następujące informacje:

·         Liczba plików w kopii zapasowej.

·         Łączny rozmiar plików w kopii zapasowej.

·         Lista najnowszych plików, które zostały uwzględnione w kopii zapasowej i przekazane na serwer zdalny. Informacje o kopii zapasowej są wyświetlane dopiero po zakończeniu procesu jej tworzenia.

Wyświetlanie dziennika

Istnieje możliwość wyświetlenia listy plików, które są obecnie przekazywane na serwer zdalny, i informacji o postępie tworzenia kopii zapasowej. W tym celu należy kliknąć przycisk Pokaż dziennik (3). Zostanie on wyświetlony na karcie Kopia zapasowa.

Wyświetlanie plików w kopii zapasowej

Pliki w kopii zapasowej można wyświetlić na komputerze przy użyciu programu F-Secure Online Backup lub w interfejsie internetowym rozwiązania F-Secure Online Backup.

Wyświetlanie plików przy użyciu programu F-Secure Online Backup

Aby wyświetlić pliki w kopii zapasowej, wykonaj następujące czynności:

1.    Kliknij kartę Kopia zapasowa lub Przywróć.

2.    Kliknij przycisk Pokaż pliki.

Lista wszystkich plików w kopii zapasowej online zostanie wyświetlona po kliknięciu przycisku Pokaż pliki (1) pod kartami Kopia zapasowa i Przywróć (patrz Obraz 1). Lista jest otwierana w nowym oknie i zawiera szczegółowe informacje o plikach i katalogach, które można przywrócić.

Na karcie Kopia zapasowa po lewej stronie jest wyświetlana lista plików ostatnio uwzględnionych w kopii zapasowej (2). Ta lista zawiera informacje o wszystkich plikach, które niedawno zostały przekazane lub pobrane, i jest stale aktualizowana.

Obraz 1: Główny interfejs rozwiązania F-Secure Online Backup — Typy plików

Szczegółowy dziennik przekazywania (4) jest wyświetlany po kliknięciu przycisku Pokaż szczegóły lub Typy plików (3) (patrz Obraz 2). Ten dziennik zawiera informacje o maksymalnie 100 plikach, które ostatnio zostały uwzględnione w kopii zapasowej, a także dane dotyczące przekazywanych plików, takie jak data przesłania, rozmiar i stan operacji. Ponadto ten dziennik umożliwia śledzenie postępu bieżącej operacji przekazywania (5).

Uwaga: po otwarciu dziennika przycisk Pokaż szczegóły jest zmieniany na przycisk Typy plików (3).

Szczegółową i kompletną listę wszystkich operacji przekazywania przeprowadzonych przez rozwiązanie F-Secure Backup od zainstalowania można znaleźć w plikach dzienników aplikacji. Są one zapisywane automatycznie w katalogu instalacyjnym aplikacji i można uzyskać do nich dostęp przy użyciu łącza Pokaż szczegóły (6).

Obraz 2: Główny interfejs rozwiązania F-Secure Online Backup — Pokaż szczegóły

Wyświetlanie plików w interfejsie internetowym rozwiązania F-Secure Online Backup

Aby wyświetlić pliki w kopii zapasowej, wykonaj następujące czynności:

1.   Wpisz w przeglądarce następujący adres URL:

·         www.backup.f-secure.com (serwer znajduje się w Europie)

·         www.backup.f-secureusa.com (serwer znajduje się w USA)

Uwaga: Jeśli nie wiesz, którego adresu użyć, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy F-Secure

2.   Zaloguj się w interfejsie internetowym, wpisując swoją nazwę logowania (adres e-mail) i hasło. Są to te same dane, których używasz w programie F-Secure Online Backup.

Co zrobić, jeśli tworzenie kopii zapasowej trwa za długo?

Utworzenie pierwszej kopii zapasowej może potrwać kilka dni lub nawet tygodni. Gdy pierwsza kopia zapasowa zostanie utworzona, można przyspieszyć i zoptymalizować proces tworzenia kopii zapasowych na komputerze za pomocą kilku prostych ustawień:

·         Optymalna szybkość a pełna szybkość

W przypadku stosunkowo nowego komputera można włączyć pełną szybkość tworzenia kopii zapasowych. Jeśli spowoduje to zmniejszenie wydajności komputera, można z powrotem włączyć optymalną szybkość. Szczegółowe instrukcje opisano w kroku 3 w sekcji Wybieranie szybkości tworzenia kopii zapasowej.

·         Zmienianie zakresu kopii zapasowej

Włączenie kilku kategorii („Dokumenty biurowe”, „Zdjęcia i filmy”, „Muzyka”) oraz wybranie wielu folderów i plików w kategoriach „Poczta e-mail” i „Moje ważne pliki” może spowolnić tworzenie kopii zapasowej. Szybkość nie jest uzależniona od rozmiaru plików, ale od ich liczby. W zależności od wydajności komputera i szybkości połączenia internetowego proces tworzenia kopii zapasowej może wpływać negatywnie na wydajność komputera, jeśli wybrano dziesiątki lub setki tysięcy plików do uwzględnienia w kopii zapasowej. Można spróbować wyłączyć niektóre kategorie lub wykluczyć część plików bądź folderów z kopii zapasowej.